Odbo

odbo ก่อตั้งขึ้นในปี 2545 ให้บริการเครื่องสำอางหลากหลายประเภท ซึ่งสร้างสรรค์ขึ้นภายใต้ปรัชญาองค์กรที่ว่า “มีเพียงเราเท่านั้นที่สามารถทำให้ความฝันของคุณเป็นจริงได้ การที่คุณจะกลายเป็นคนสวยคือภาระหน้าที่ของเรา”

สินค้า 3 รายการ

  สินค้า 3 รายการ
  *** ***
  Odbo ชุดแปรง Perfect Brush Beauty 6 ชิ้น + เคสสีชมพูพิเศษ
  Odbo ชุดแปรง Perfect Brush Beauty 6 ชิ้น + เคสสีชมพูพิเศษ
  Odbo ชุดแปรง Perfect Brush Beauty 6 ชิ้น + เคสสีชมพูพิเศษ
  odbo
  (0)
  HK$69.00
  *** ***
  Odbo ทรีอินวัน เอ็กซ์เพิร์ทเพอร์เฟคบิวตี้ทูล 1ชิ้น
  Odbo ทรีอินวัน เอ็กซ์เพิร์ทเพอร์เฟคบิวตี้ทูล 1ชิ้น
  Odbo ทรีอินวัน เอ็กซ์เพิร์ทเพอร์เฟคบิวตี้ทูล 1ชิ้น
  odbo
  (0)
  HK$49.00
  *** ***
  Odbo ลิควิดบรัชอายไลเนอร์กันน้ำ 5มล.
  Odbo ลิควิดบรัชอายไลเนอร์กันน้ำ 5มล.
  Odbo ลิควิดบรัชอายไลเนอร์กันน้ำ 5มล.
  odbo
  (0)
  HK$19.00