CLIO

韩国专业彩妆品牌CLIO 于1993年推出,为彩妆专业人士和新手提供种类繁多的化妆品。该品牌与位于欧洲的研发团队合作,不断开发新系列以适应潮流和季节。

11 产品

  11 产品
  *** ***
  CLIO Magnet Pact SPF50+ PA++++ (2 Col) 15g
  CLIO Magnet Pact SPF50+ PA++++ (2 Col) 15g
  CLIO Magnet Pact SPF50+ PA++++ (2 Col) 15g
  CLIO
  (0)
  ¥153.00
  *** ***
  CLIO 韩国 超防水防油防汗眼线液笔 (2色) 0.55ml
  CLIO 韩国 超防水防油防汗眼线液笔 (2色) 0.55ml
  CLIO 韩国 超防水防油防汗眼线液笔 (2色) 0.55ml
  CLIO
  (0)
  ¥75.00
  *** ***
  CLIO 韩国 极致长效无瑕气垫粉底 15g + 补充装 15g(2色)
  CLIO 韩国 极致长效无瑕气垫粉底 15g + 补充装 15g(2色)
  CLIO 韩国 极致长效无瑕气垫粉底 15g + 补充装 15g(2色)
  CLIO
  (0)
  ¥161.00
  *** ***
  CLIO 韩国 水润光彩透亮无瑕气垫粉底 (2色) + 补充装 15g
  CLIO 韩国 水润光彩透亮无瑕气垫粉底 (2色) + 补充装 15g
  CLIO 韩国 水润光彩透亮无瑕气垫粉底 (2色) + 补充装 15g
  CLIO
  (0)
  ¥165.00
  CLIO 韩国 Veganwear神经酰胺天鹅绒气垫粉扑 (3件)
  CLIO 韩国 Veganwear神经酰胺天鹅绒气垫粉扑 (3件)
  CLIO 韩国 Veganwear神经酰胺天鹅绒气垫粉扑 (3件)
  CLIO
  (0)
  ¥61.00
  CLIO 韩国 微专业深层卸妆油膏 100ml
  CLIO 韩国 微专业深层卸妆油膏 100ml
  CLIO 韩国 微专业深层卸妆油膏 100ml
  CLIO
  (0)
  ¥106.00
  CLIO 韩国 Twinkle Pop珍珠渐变全效盘 (#02 粉红色季节) 62g
  CLIO 韩国 Twinkle Pop珍珠渐变全效盘 (#02 粉红色季节) 62g
  CLIO 韩国 Twinkle Pop珍珠渐变全效盘 (#02 粉红色季节) 62g
  CLIO
  (0)
  ¥90.00
  CLIO 韩国 Twinkle Pop面部闪烁盘 (#02 哦!粉色丰盈) 14.4g
  CLIO 韩国 Twinkle Pop面部闪烁盘 (#02 哦!粉色丰盈) 14.4g
  CLIO 韩国 Twinkle Pop面部闪烁盘 (#02 哦!粉色丰盈) 14.4g
  CLIO
  (0)
  ¥71.00
  CLIO 韩国 A.BLACK炫耀变换多合一彩妆盘(#06琥珀古铜) 14.4g
  CLIO 韩国 A.BLACK炫耀变换多合一彩妆盘(#06琥珀古铜) 14.4g
  CLIO 韩国 A.BLACK炫耀变换多合一彩妆盘(#06琥珀古铜) 14.4g
  CLIO
  (0)
  ¥140.00
  54% OFF
  CLIO 韩国 无蜡眉粉笔 1.85g
  CLIO 韩国 无蜡眉粉笔 1.85g
  CLIO 韩国 无蜡眉粉笔 1.85g
  CLIO
  (0)
  Sale price ¥24.00 Regular price ¥52.00 Save ¥28
  CLIO 韩国 完美底妆 遮瑕液 7g
  CLIO 韩国 完美底妆 遮瑕液 7g
  CLIO 韩国 完美底妆 遮瑕液 7g
  CLIO
  (0)
  ¥73.00