THE BODY SHOP

The Body Shop成立于1976年,曾经是布莱顿的一家绿色小店,决心创造革命性的东西。

13 产品

  13 产品
  *** ***
  THE BODY SHOP 英国 维他命C亮采活力面霜 50ml
  THE BODY SHOP 英国 维他命C亮采活力面霜 50ml
  THE BODY SHOP 英国 维他命C亮采活力面霜 50ml
  THE BODY SHOP
  (0)
  ¥225.00
  *** ***
  THE BODY SHOP 英国 维他命E补湿眼霜 15ml
  THE BODY SHOP 英国 维他命E补湿眼霜 15ml
  THE BODY SHOP 英国 维他命E补湿眼霜 15ml
  THE BODY SHOP
  (0)
  ¥159.00
  *** ***
  THE BODY SHOP 英国 茶树净肌精华 50ml
  THE BODY SHOP 英国 茶树净肌精华 50ml
  THE BODY SHOP 英国 茶树净肌精华 50ml
  THE BODY SHOP
  (0)
  ¥174.00
  *** ***
  THE BODY SHOP 英国 维他命 C 亮采活力磨砂膏 100ml
  THE BODY SHOP 英国 维他命 C 亮采活力磨砂膏 100ml
  THE BODY SHOP 英国 维他命 C 亮采活力磨砂膏 100ml
  THE BODY SHOP
  (0)
  ¥165.00
  THE BODY SHOP 英国 雪绒花抗氧活肌洁面啫喱 100ml
  THE BODY SHOP 英国 雪绒花抗氧活肌洁面啫喱 100ml
  THE BODY SHOP 英国 雪绒花抗氧活肌洁面啫喱 100ml
  THE BODY SHOP
  (0)
  ¥135.00
  THE BODY SHOP 英国 维他命E温和补湿洁面乳 125ml
  THE BODY SHOP 英国 维他命E温和补湿洁面乳 125ml
  THE BODY SHOP 英国 维他命E温和补湿洁面乳 125ml
  THE BODY SHOP
  (0)
  ¥106.00
  THE BODY SHOP 英国 茶树净肌洁面啫喱 250ml
  THE BODY SHOP 英国 茶树净肌洁面啫喱 250ml
  THE BODY SHOP 英国 茶树净肌洁面啫喱 250ml
  THE BODY SHOP
  (0)
  ¥146.00
  THE BODY SHOP 英国 茶树净肌爽肤水 250ml
  THE BODY SHOP 英国 茶树净肌爽肤水 250ml
  THE BODY SHOP 英国 茶树净肌爽肤水 250ml
  THE BODY SHOP
  (0)
  ¥146.00
  THE BODY SHOP 英国 维他命E滋润晚霜 50ml
  THE BODY SHOP 英国 维他命E滋润晚霜 50ml
  THE BODY SHOP 英国 维他命E滋润晚霜 50ml
  THE BODY SHOP
  (0)
  ¥165.00
  THE BODY SHOP 英国 维他命E补湿日霜 50ml
  THE BODY SHOP 英国 维他命E补湿日霜 50ml
  THE BODY SHOP 英国 维他命E补湿日霜 50ml
  THE BODY SHOP
  (0)
  ¥165.00
  The Body Shop 英国 生姜去屑洗发水 400ml
  The Body Shop 英国 生姜去屑洗发水 400ml
  The Body Shop 英国 生姜去屑洗发水 400ml
  THE BODY SHOP
  (0)
  ¥168.00
  The Body Shop 英国 茶树凝胶 2.5ml
  The Body Shop 英国 茶树凝胶 2.5ml
  The Body Shop 英国 茶树凝胶 2.5ml
  THE BODY SHOP
  (0)
  ¥90.00
  The Body Shop 英国 有机茶树油 10ml
  The Body Shop 英国 有机茶树油 10ml
  The Body Shop 英国 有机茶树油 10ml
  THE BODY SHOP
  (0)
  from ¥82.00