DR. GLODERM

Dr. Gloderm以改善痤瘡與特應性等皮膚病的醫學化妝品挑戰海外市場。公司名稱Dr. Gloderm的'Gloderm'是global與matologist(皮膚科醫生)的合成詞。它包含了做世界上最好的醫學化妝品的意志。

5 產品

  5 產品
  *** ***
  DR. GLODERM 韓國 兩步曲 時光深層保濕 精華膠囊面膜 25ml x 5片
  DR. GLODERM 韓國 兩步曲 時光深層保濕 精華膠囊面膜 25ml x 5片
  DR. GLODERM 韓國 兩步曲 時光深層保濕 精華膠囊面膜 25ml x 5片
  DR. GLODERM
  (0)
  HK$159.00
  *** ***
  DR. GLODERM 韓國 兩步曲 時光抗皺 精華膠囊面膜 25ml x 5片
  DR. GLODERM 韓國 兩步曲 時光抗皺 精華膠囊面膜 25ml x 5片
  DR. GLODERM 韓國 兩步曲 時光抗皺 精華膠囊面膜 25ml x 5片
  DR. GLODERM
  (0)
  HK$159.00
  *** ***
  DR. GLODERM 韓國 時光抗皺面膜 25ml x 5片
  DR. GLODERM 韓國 時光抗皺面膜 25ml x 5片
  DR. GLODERM 韓國 時光抗皺面膜 25ml x 5片
  DR. GLODERM
  (0)
  HK$179.00
  *** ***
  DR. GLODERM 韓國 水漾美白面膜 25ml x 5片
  DR. GLODERM 韓國 水漾美白面膜 25ml x 5片
  DR. GLODERM 韓國 水漾美白面膜 25ml x 5片
  DR. GLODERM
  (0)
  HK$139.00
  DR. GLODERM 韓國 彈力亮白面膜 25ml x 5片
  DR. GLODERM 韓國 彈力亮白面膜 25ml x 5片
  DR. GLODERM 韓國 彈力亮白面膜 25ml x 5片
  DR. GLODERM
  (0)
  HK$179.00