Propoliz

Propoliz採用天然蜂膠提取物,可為口腔和頸部補充水分,緩解喉嚨痛,牙痛和失聲等症狀。

1 產品

  1 產品
  *** ***
  Propoliz 天然蜂膠口腔噴劑 15ml
  Propoliz 天然蜂膠口腔噴劑 15ml
  Propoliz 天然蜂膠口腔噴劑 15ml
  Propoliz
  (9)
  HK$135.00