Lalique

Lalique เป็นที่รู้จักกันดีในด้านการผลิตงานศิลปะจากแก้ว รวมถึงขวดน้ำหอม แจกัน และเครื่องประดับประทุนในช่วงต้นศตวรรษที่ 20

สินค้า 3 รายการ

  สินค้า 3 รายการ
  *** ***
  Lalique น้ำหอมโอ เดอ ตัวเลตต์ กลิ่นหญ้าแฝกและเปลือกไม้ 100 มล.
  Lalique น้ำหอมโอ เดอ ตัวเลตต์ กลิ่นหญ้าแฝกและเปลือกไม้ 100 มล.
  Lalique น้ำหอมโอ เดอ ตัวเลตต์ กลิ่นหญ้าแฝกและเปลือกไม้ 100 มล.
  LALIQUE
  (0)
  HK$579.00
  *** ***
  Lalique น้ำหอมสำหรับผู้ชาย กลิ่นหอมสดชื่นมั่นใจ 100 มล.
  Lalique น้ำหอมสำหรับผู้ชาย กลิ่นหอมสดชื่นมั่นใจ 100 มล.
  Lalique น้ำหอมสำหรับผู้ชาย กลิ่นหอมสดชื่นมั่นใจ 100 มล.
  LALIQUE
  (0)
  HK$379.00
  *** ***
  Lalique น้ำหอมโอ เดอ พาร์ฟูม กลิ่นหอมหวานของมวลดอกไม้ 50 มล.
  Lalique น้ำหอมโอ เดอ พาร์ฟูม กลิ่นหอมหวานของมวลดอกไม้ 50 มล.
  Lalique น้ำหอมโอ เดอ พาร์ฟูม กลิ่นหอมหวานของมวลดอกไม้ 50 มล.
  LALIQUE
  (0)
  HK$579.00