YUKIKOKOE

YUKIKOKOE เปิดตัวปี 2018 ผลิตภัณฑ์ Yukikokoe ประกอบด้วยสารออกฤทธิ์จำนวนมากมายที่จำเป็นสำหรับการปกป้องเซลล์และกระตุ้นการทำงานของผิว และก็จับกับไขมันระหว่างเซลล์ด้วย เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นตามกระบวนธรรมชาติของผิวและการทำงานของเกราะป้องกัน

สินค้า 2 รายการ

  สินค้า 2 รายการ
  *** ***
  YUKIKOKOE พรีเมี่ยม อิมัลชัน ปรับสมดุลน้ำมันสำคัญ 125 มล
  YUKIKOKOE พรีเมี่ยม อิมัลชัน ปรับสมดุลน้ำมันสำคัญ 125 มล
  YUKIKOKOE พรีเมี่ยม อิมัลชัน ปรับสมดุลน้ำมันสำคัญ 125 มล
  YUKIKOKOE
  (0)
  HK$289.00
  *** ***
  YUKIKOKOE พรีเมี่ยม โทนเนอร์ ปรับสมดุลน้ำมันสำคัญ 170 มล
  YUKIKOKOE พรีเมี่ยม โทนเนอร์ ปรับสมดุลน้ำมันสำคัญ 170 มล
  YUKIKOKOE พรีเมี่ยม โทนเนอร์ ปรับสมดุลน้ำมันสำคัญ 170 มล
  YUKIKOKOE
  (0)
  HK$249.00