DAHADA

DAHADA ผลิตชาที่มีคุณภาพสูงโดยการรักษาและพัฒนา 'ลิ้มรสของเกาหลี' บริษัทได้พัฒนาความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับชาวนา นั่นช่วยให้เราผลิตชาที่มีรสชาติคุณภาพสูง และตอนนี้ต้องแบ่งปันชาของเรากับคนทั้งโลกได้ชิมลิ้มรสของเกาหลีด้วย

สินค้า 1 รายการ

    สินค้า 1 รายการ