Kao

Kao สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ความงามที่มีคุณภาพสำหรับทั้งผู้ชายและผู้หญิงโดยยึดหลักปรัชญาของการเคารพซึ่งกันและกัน ความไว้วางใจ และความรับผิดชอบต่อสังคม แบรนด์ใช้เทคนิคการวิจัยและพัฒนาที่เป็นนวัตกรรมเพื่อให้มั่นใจถึงความพึงพอใจของลูกค้าและคาดการณ์ความต้องการในอนาคตของลูกค้าด้วย

สินค้า 2 รายการ

  สินค้า 2 รายการ
  *** ***
  Kao เม็กริทึ่ม สตีม อายมาส์ก 12ชิ้น
  Kao เม็กริทึ่ม สตีม อายมาส์ก 12ชิ้น
  Kao เม็กริทึ่ม สตีม อายมาส์ก 12ชิ้น
  Kao
  (0)
  HK$93.00