Age 20'S

AGE 20’s เป็นแบรนด์ที่เริ่มต้นจากคำขวัญที่ว่า “แสดงช่วงเวลาที่สวยงามที่สุดของผู้หญิงทุกคน ' นำผิวพรรณของวัย 20 กลับคืนมา” ซึ่งสะท้อนถึงความปรารถนาของผู้หญิงที่จะดูอ่อนกว่าวัย

สินค้า 6 รายการ

  สินค้า 6 รายการ
  *** ***
  AGE 20'S Essence Cover Pact LF SPF50+ PA++++ 14 กรัม + รีฟิล 14 กรัม
  AGE 20'S Essence Cover Pact LF SPF50+ PA++++ 14 กรัม + รีฟิล 14 กรัม
  AGE 20'S Essence Cover Pact LF SPF50+ PA++++ 14 กรัม + รีฟิล 14 กรัม
  AGE 20'S
  (0)
  HK$295.00
  *** ***
  AGE 20'S Signature Essence Cover Pact Master Moisture 14 กรัม + รีฟิล 14 กรัม SPF50+ PA++++ (#23 Natural Tone)
  AGE 20'S Signature Essence Cover Pact Master Moisture 14 กรัม + รีฟิล 14 กรัม SPF50+ PA++++ (#23 Natural Tone)
  AGE 20'S Signature Essence Cover Pact Master Moisture 14 กรัม + รีฟิล 14 กรัม SPF50+ PA++++ (#23 Natural Tone)
  AGE 20'S
  (0)
  HK$329.00