FARMTECH

Farmtech เป็นแบรนด์ผลิตถุงร้อนที่ใช้สำหรับการอุ่นและการนึ่ง ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นเพื่อมีบทบาทในการสร้างวัฒนธรรมความเป็นอยู่ที่ดีในยุคนี้

สินค้า 1 รายการ

  สินค้า 1 รายการ
  *** ***
  FARMTECH แผ่นประคบร้อนเมื่อมีประจำเดือน 3 ชิ้น/กล่อง
  FARMTECH แผ่นประคบร้อนเมื่อมีประจำเดือน 3 ชิ้น/กล่อง
  FARMTECH แผ่นประคบร้อนเมื่อมีประจำเดือน 3 ชิ้น/กล่อง
  FARMTECH
  (8)
  HK$69.00