Benestem

สัญลักษณ์ของ Benestem ได้รับแรงบันดาลใจจากอัลตราซาวนด์และคลื่นเสียง ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการพบกันครั้งแรกของแม่และลูก เพื่อมอบความรู้สึกใกล้ชิด อบอุ่น หรือสื่อถึงความเข้าใจและความเห็นอกเห็นใจของเราต่อปัญหาผิวต่างๆ

สินค้า 1 รายการ

  สินค้า 1 รายการ
  *** ***
  Benestem ฮิวแมน ซีบีซีเอ็ม ครีม 50 มล,
  Benestem ฮิวแมน ซีบีซีเอ็ม ครีม 50 มล,
  Benestem ฮิวแมน ซีบีซีเอ็ม ครีม 50 มล,
  benestem
  (0)
  HK$125.00