Herbaid

Herbaid Complex จัดทำขึ้นโดยใช้ส่วนประกอบเครื่องสำอางต่างๆ ที่ได้รับอนุญาตเพื่อสร้างสูตรพื้นฐาน ซึ่งการเตรียมการที่มีสารพฤกษเคมีจากแหล่งพฤกษศาสตร์และสมุนไพรหลากหลายชนิดถูกนำมาใช้เพื่อให้สารอาหารที่จำเป็นเพื่อผิวหรือเส้นผมแข็งแรงมากยิ่งขึ้น

สินค้า 1 รายการ

  สินค้า 1 รายการ
  *** ***
  Herbaid สบู่ดูแลปัญหาผิวหน้า 100 กรัม
  Herbaid สบู่ดูแลปัญหาผิวหน้า 100 กรัม
  Herbaid สบู่ดูแลปัญหาผิวหน้า 100 กรัม
  Herbaid
  (0)
  HK$49.00