AriuL

Ariul เป็นแบรนด์ที่ไม่มีการทดลองกับสัตว์ และเป็นสูตรมีส่วนผสมที่ปราศจากสารเคมี เช่นพาราเบน สารลดแรงตึงผิวที่มีซัลเฟตเป็นส่วนประกอบหลัก น้ำมันแร่ กลิ่นและสีสังเคราะห์ ได้ทราบว่าแบรนด์ใดแบรนด์หนึ่งไม่สามารถไปได้ไกลหากไม่มีผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ Ariul จึงทำงานทั้งวันทั้งคืนเพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวที่เหมาะกับทุกสภาพผิว

สินค้า 1 รายการ

    สินค้า 1 รายการ