CICACOTE

CicaCote是一家法国新兴的化妆品品牌,专注于疤痕管理,通过减轻疤痕的红肿和缓解瘙痒提供解决方案。该品牌的目标是改善疤痕的美学外观。 CicaCote的座右铭是“漂亮的疤痕不应可见”。

1 产品

  1 产品
  *** ***
  CICACOTE 法国 啫喱祛疤膏 15ml
  CICACOTE 法国 啫喱祛疤膏 15ml
  CICACOTE 法国 啫喱祛疤膏 15ml
  CICACOTE
  (0)
  ¥197.00